Ydelser

Professionel håndtering af forbruger-opkrævninger og regnskab
Forbrugerafregninger i FAS
Ajourfører indbetalinger
Debitorstyring (Fast rykkerprocedure)
Flytteopgørelser
Indlæsning af målerdata fra kamstupfiler
Årsopgørelser til forbrugerne
Geogis
Målerudskiftninger
Indsendelse af målerdata til kommunen
Betaling af værkets regninger
Bankafstemning
Bogføring af driftsregnskab i e-conomic (Klar til revision)
Honorarafregning til bestyrelse m.m. via Danløn
Hjemmeside: Vedligeholdelse af vandværkets hjemmeside i Rambøll system
Samt øvrige administrative opgaver
https://vandafregning.dk/wp-content/uploads/2021/09/bb2.png

Mangler du en vandværks-administrator?

Kontakt os og hør mere.
https://vandafregning.dk/wp-content/uploads/2021/09/rambollfas.png
https://vandafregning.dk/wp-content/uploads/2021/09/danske-vandvaerker.png
https://vandafregning.dk/wp-content/uploads/2021/09/economic.png
https://vandafregning.dk/wp-content/uploads/2021/03/icon_zeromargin.png
Alsbogforing.dk ApS
+74 42 13 14

Ring til vores vandværks-team og få en uforpligtende snak om afregning og regnskaber. Vi sidder klar ved telefonen, og kommer gerne ud til et bestyrelsesmøde – dag eller aften, alt efter behov.

©2021 Vandafregning.dk – alle rettigheder forbeholdt. Vandafregning er en del af Alsbogforing.dk ApS.